logo
 •   4 ngày
 •  25 chỗ
 •  22/08/2019
 • 3,948,000 đ
 • 3,600,000 đ
 •  NNGSGN8551-001-220819X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 22/08/2019 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 25
 • 3,600,000 đ
 •   4 ngày
 •  25 chỗ
 •  29/08/2019
 • 3,948,000 đ
 • 3,600,000 đ
 •  NNGSGN8551-001-290819X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 29/08/2019 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 25
 • 3,600,000 đ
.