logo
Team building
 •   2 ngày
 •  Liên hệ
 •  Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 •  TEAMBUILDING-NHATRANG
 •  Số ngày: 2 ngày
 •  Khởi hành: Liên hệ
 •  Số chỗ còn nhận: Liên hệ
 • Liên hệ
 •   1 ngày
 •  Liên hệ
 •  Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 •  TEAMBUILDING-BENTRE
 •  Số ngày: 1 ngày
 •  Khởi hành: Liên hệ
 •  Số chỗ còn nhận: Liên hệ
 • LIÊN HỆ

TeamBuilding là một hoạt động cần thiết và mang một ý nghĩa rất lớn đối với bất cứ tổ chức đoàn thể hay công ty nào. Đây là cầu nối mang lại niềm tin giữa nhân viên với nhau và nhân viên với lãnh đạo ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của công ty. 

 • LIÊN HỆ
.