logo
 •   8 ngày
 •  FULL chỗ
 •  28/10/2019
 • 29,900,000 đ
 •  NNGSGN1012-001-281019CI-3A
 •  Số ngày: 8 ngày
 •  Khởi hành: 28/10/2019 | 06:25
 •  Số chỗ còn nhận: FULL
 • 29,900,000 đ
 •   7 ngày
 •  2 chỗ
 •  30/10/2019
 • 35,890,000 đ
 •  NNGSGN1011-001-301019CI-3
 •  Số ngày: 7 ngày
 •  Khởi hành: 30/10/2019 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 2
 • 35,890,000 đ
 •   8 ngày
 •  5 chỗ
 •  25/11/2019
 • 29,900,000 đ
 •  NNGSGN1012-001-251119CI-3A
 •  Số ngày: 8 ngày
 •  Khởi hành: 25/11/2019 | 06:25
 •  Số chỗ còn nhận: 5
 • 29,900,000 đ
 •   7 ngày
 •  9 chỗ
 •  27/11/2019
 • 35,890,000 đ
 •  NNGSGN1011-001-271119CI-3
 •  Số ngày: 7 ngày
 •  Khởi hành: 27/11/2019 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 9
 • 35,890,000 đ
.