logo
  •   4 ngày
  •  10 chỗ
  •  Thứ 6 hàng tuần
  • 2,10,000 đ
  • 1,129,000 đ
  •  ND-SGN-VT-02
  •  Số ngày: 4 ngày
  •  Ngày khởi hành: thứ 6 hàng tuần
  •  Số chỗ còn nhận: 10 chỗ
  • 1,129,000 đ
.