logo

Do nhu cầu mở rộng quy mô, công ty du lịch TinTravel tuyển dụng vị trí Nhân viên điều hành tour du lịch. Ứng viên có nhu cầu vui lòng liên hệ phòng nhân sự hoặc nộp hồ sơ sớm để được sắp xếp lịch phỏng vấn.

Do nhu cầu du lịch ngày 1 tăng, Công ty du lịch TinTravel đang cần tuyển dụng vị trí Nhân Viên Điều Hành Tour Du Lịch. Các ứng viên đủ điều kiện vui lòng liên hệ sớm để được sắp xếp lịch phỏng vấn.

.