logo
 •  5 ngày
 •  12 chỗ
 •  23/01/2019
 • 13,168,000 đ
 • 12,668,000 đ
 •  NNGSGN8862-002-230119VJ-3R
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 23/01/2019 | 07:25
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 12,668,000 đ
 •  5 ngày
 •  12 chỗ
 •  23/01/2019
 • 15,868,000 đ
 • 15,368,000 đ
 •  NNGSGN8862-003-300119VJ-3R
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 30/01/2019 | 07:25
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 12,668,000 đ
 •  5 ngày
 •  12 chỗ
 •  06/02/2019
 • 21,468,000 đ
 • 20,968,000 đ
 •  NNGSGN8862-004-060219VJ-3R
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 06/02/2019 | 07:25
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 20,968,000 đ
 •  5 ngày
 •  12 chỗ
 •  13/02/2019
 • 16,868,000 đ
 • 15,368,000 đ
 •  NNGSGN8862-005-130219VJ-3R
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 13/02/2019 | 07:25
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 15,368,000 đ
 •  5 ngày
 •  12 chỗ
 •  20/02/2019
 • 13,168,000 đ
 • 12,668,000 đ
 •  NNGSGN8862-006-200219VJ-3R
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 20/02/2019 | 07:25
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 12,668,000 đ
 •   5 ngày
 •  08 chỗ
 •  01/12/2018
 • 11,400,000 đ
 • 10,990,000 đ
 •  NNGSGN8862-007-011218VJ-3
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 01/12/2018 | 22:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 10,990,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  06/12/2018
 • 11,948,000 đ
 • 10,690,000 đ
 •  NNGSGN8861-008-061218VN-3
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 06/12/2018 | 02:05
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 10,690,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  07/12/2018
 • 9,990,000 đ
 • 8,990,000 đ
 •  NNGSGN8861-008-071218VJ-3
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 07/12/2018 | 02:05
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 8,990,000 đ
 •   5 ngày
 •  08 chỗ
 •  08/12/2018
 • 11,400,000 đ
 • 10,990,000 đ
 •  NNGSGN8862-008-081218VJ-3
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 08/12/2018 | 22:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 10,990,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  13/12/2018
 • 11,948,000 đ
 • 10,690,000 đ
 •  NNGSGN8861-009-131218VN-3
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 13/12/2018 | 02:05
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 10,690,000 đ
.