logo

Nhiều người cho rằng du lịch Singapore sẽ khá tốn kém vì đảo quốc sư tử được mệnh danh là đắt đỏ nhất nhì thế giới. Tuy nhiên, với những ai đã có kinh nghiệm du lịch Singapore thì thậm chí họ còn thấy ít tốn kém hơn so với du lịch trong nước. Và dưới đây là những kinh nghiệm của họ.

 • Liên hệ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  11/04/2020
 • 7,990,000 đ
 •  NNGSGN1653-011-110420VJ-34
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 11/04/2020 | 09:00
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 7,990,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  18/04/2020
 • 7,990,000 đ
 •  NNGSGN1653-012-180420VJ-34
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 18/04/2020 | 09:00
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 7,990,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  16/05/2020
 • 7,990,000 đ
 •  NNGSGN1653-013-160520VJ-34
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 16/05/2020 | 09:00
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 7,990,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  23/05/2020
 • 7,990,000 đ
 •  NNGSGN1653-014-230520VJ-34
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 23/05/2020 | 09:00
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 7,990,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  30/05/2020
 • 7,990,000 đ
 •  NNGSGN1653-015-300520VJ-34
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 30/05/2020 | 09:00
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 7,990,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  06/06/2020
 • 8,990,000 đ
 •  NNGSGN1653-016-060620VJ-34
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 06/06/2020 | 09:00
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 8,990,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  13/06/2020
 • 8,990,000 đ
 •  NNGSGN1653-017-130620VJ-34
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 13/06/2020 | 09:00
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 8,990,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  20/06/2020
 • 8,990,000 đ
 •  NNGSGN1653-018-200620VJ-34
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 20/06/2020 | 09:00
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 8,990,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  27/06/2020
 • 8,990,000 đ
 •  NNGSGN1653-019-270620VJ-34
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 27/06/2020 | 09:00
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 8,990,000 đ
.