logo

Hãy cùng theo chân TinTravel tìm hiểu xem khi đến Trung Quốc nên ăn gì, ở đâu và chơi gì nhé?

 • Liên hệ
 •   6 ngày
 •  2 chỗ
 •  06/12/2019
 • 11,190,000 đ
 •  NNGSGN1867-001-0612193U-4TDT
 •  Số ngày: 6 ngày
 •  Khởi hành: 06/12/2019 | 13:55
 •  Số chỗ còn nhận: 2
 • 11,190,000 đ
 •   6 ngày
 •  18 chỗ
 •  19/12/2019
 • 15,490,000 đ
 •  NNGSGN1867-001-191219VJ-4BY
 •  Số ngày: 6 ngày
 •  Khởi hành: 19/12/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 18
 • 15,490,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  22/12/2019
 • 14,490,000 đ
 •  NNGSGN1864-001-221219VJ-4BY
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 22/12/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,490,000 đ
 •   6 ngày
 •  10 chỗ
 •  20/12/2019
 • 11,190,000 đ
 •  NNGSGN1867-002-2012193U-4TDT
 •  Số ngày: 6 ngày
 •  Khởi hành: 20/12/2019 | 13:55
 •  Số chỗ còn nhận: 10
 • 11,190,000 đ
 •   6 ngày
 •  3 chỗ
 •  24/12/2019
 • 15,490,000 đ
 •  NNGSGN1867-001-241219VJ-4BY
 •  Số ngày: 6 ngày
 •  Khởi hành: 24/12/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 3
 • 15,490,000 đ
 •   7 ngày
 •  6 chỗ
 •  29/12/2019
 • 18,990,000 đ
 •  NNGSGN1862-001-291219CZ-4BY
 •  Số ngày: 7 ngày
 •  Khởi hành: 29/12/2019 | 13:10
 •  Số chỗ còn nhận: 6
 • 18,990,000 đ
 •   6 ngày
 •  9 chỗ
 •  29/12/2019
 • 20,590,000 đ
 •  NNGSGN1863-001-291219CZ-4BY
 •  Số ngày: 6 ngày
 •  Khởi hành: 29/12/2019 | 13:55
 •  Số chỗ còn nhận: 9
 • 20,590,000 đ
 •   6 ngày
 •  9 chỗ
 •  03/01/2020
 • 20,590,000 đ
 •  NNGSGN1863-001-030120CZ-4BY
 •  Số ngày: 6 ngày
 •  Khởi hành: 03/01/2020 | 13:55
 •  Số chỗ còn nhận: 9
 • 20,590,000 đ
 •   7 ngày
 •  10 chỗ
 •  29/02/2020
 • 17,990,000 đ
 •  NNGSGN1862-001-290220CZ-4BY
 •  Số ngày: 7 ngày
 •  Khởi hành: 29/02/2020 | 13:10
 •  Số chỗ còn nhận: 10
 • 17,990,000 đ
 •   7 ngày
 •  10 chỗ
 •  29/03/2020
 • 17,990,000 đ
 •  NNGSGN1862-001-290320CZ-4BY
 •  Số ngày: 7 ngày
 •  Khởi hành: 29/03/2020 | 13:10
 •  Số chỗ còn nhận: 10
 • 17,990,000 đ
.