logo

Hãy cùng theo chân TinTravel tìm hiểu xem khi đến Trung Quốc nên ăn gì, ở đâu và chơi gì nhé?

 • Liên hệ
 •   5 ngày
 •  2 chỗ
 •  26/01/2020
 • 14,490,000 đ
 •  NNGSGN1864-001-260120VJ-4BY
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 26/01/2020 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 2
 • 14,490,000 đ
 •   6 ngày
 •  10 chỗ
 •  31/01/2020
 • 11,190,000 đ
 •  NNGSGN1867-001-3101203U-4TDT
 •  Số ngày: 6 ngày
 •  Khởi hành: 31/01/2020 | 13:55
 •  Số chỗ còn nhận: 10
 • 11,190,000 đ
 •   7 ngày
 •  10 chỗ
 •  29/02/2020
 • 17,990,000 đ
 •  NNGSGN1862-001-290220CZ-4BY
 •  Số ngày: 7 ngày
 •  Khởi hành: 29/02/2020 | 13:10
 •  Số chỗ còn nhận: 10
 • 17,990,000 đ
 •   7 ngày
 •  10 chỗ
 •  29/03/2020
 • 17,990,000 đ
 •  NNGSGN1862-001-290320CZ-4BY
 •  Số ngày: 7 ngày
 •  Khởi hành: 29/03/2020 | 13:10
 •  Số chỗ còn nhận: 10
 • 17,990,000 đ
.